Máy đính bọ truyền động trực tiếp bằng điện tử NEXIO KE-430HX

  • Tăng năng suất nhờ tốc độ may nhanh nhất thế giới và hệ thống IoT
  • Mũi may đẹp, khả năng tái sản xuất tốt
  • Đường may sạch, không vấy bẩn dầu
  • Giảm tuột chỉ mũi may cuối (cắt chỉ thừa ngắn)
  • Tính khả dụng cao, thân thiện với người dùng
Mua ngay (Để nhận ưu đãi hấp dẫn)