Máy vắt sổ tốc độ cao NEXIO FB-N21A

  • Nâng chân vịt điện tử
  • Cắt móc xích tự động
  • Mô tơ liền trục
  • Cụm hút vải/chỉ thừa (tùy chọn)
Mua ngay (Để nhận ưu đãi hấp dẫn)