Chân vịt may dây kéo dấu, may dây kéo giọt nước F004N

90.000 

Chân vịt may dây kéo dấu, may dây kéo giọt nước F004N

Dùng cho máy may gia đình BROTHER

May dây kéo ẩn , đẹp, chuẩn