Kim may jean và kaki

30.000 

Kim may jean và kaki ( vải dày)

Dùng may chất liệu jean kaki, vải dày