Cây gắn ống chỉ máy Brother JA1400 – JA1450

50.000 

Dùng để gắn ống chỉ.
Khi bạn dùng kim đôi thì cần thêm cọc chỉ phụ này để gắn thêm 1 ống chỉ khác.
Cọc chỉ này chỉ dùng cho mã máy JA1400 – JA1450.