Kim máy may gia đình ORGAN vĩ 10 cây kim

    Kim ORGAN Nhật dùng cho máy may gia đình BROTHER
    Số 9 và 11 cho hàng mỏng là voan và thun
    số càng lớn thì dùng cho vải càng dày nha bạn

    Mua ngay (Để nhận ưu đãi hấp dẫn)
    Danh mục: