Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
PHỤ KIỆN Bàn Mở Rộng Vùng May Brother WT9 (Dành cho Máy GS2500 / GS2700 / AS2730S)  × 1 600.000 
Tạm tính 600.000 
Tổng 600.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong chúng tôi chính sách riêng tư.