Cây gắn ống chỉ máy Brother JA1400 JA1450

50.000 

Dùng để gắn ống chỉ
Khi bạn dùng kim đôi thì cần thêm cọc chỉ phụ này để gắn thêm 1 ống chỉ khác
cọc chỉ này chỉ dùng cho mã máy điện tử như NV35P, NV55, FS50 ….

Danh mục: